Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţ, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea
România ţara cea mai frumoasa

Fișier:Actual Buftea CoA.png Buftea

Buftea este reşedinţa judeţului Ilfov, Muntenia, România.

Oraşul Buftea se află aşezat în partea de nord-vest a judeţului Ilfov, la 20 km nord de Bucureşti, în Câmpia Vlăsiei, fiind străbătut de la nord la sud de râul Colentina, cu o salbă de lacuri şi fiind înconjurat de o perdea deasă de păduri rămase aici mărturie a vechiului codru al Vlăsiei.

Malurile sinuoase ale Colentinei au adăpostit din cele mai vechi timpuri numeroase asezări omeneşti favorizate de condiţiile naturale ale acestei zone. Datorită cercetărilor arhelologice s-a dovedit continua şi intensa locuire umană. S-au descoperit: o vatră de locuire paleolitică ,o aşezare neolitică, 8 din epoca bronzului, 4 din epoca fierului, 12 din secolele al III-lea–al IV-lea, 2 din secolele al VI-lea–al VII-lea, 5 din secolele al IX-lea–al XI-lea, un tabu al vieţii pe aceste zone.

Ca urmare a cercetărilor efectuate a fost identificată cea mai veche aşezare de pe teritoriul actual al oraşului Buftea, satul medieval Măneşti de pe râul Colentina—aşezare dovedită încă din perioada lui Mircea cel Bătrân, menţionat pentru prima oară într-un hrisov dat de Alexandru al II-lea lui Mircea Voievod la 15 iunie 1577 prin care Domnul dăruia satul „cu tot hotarul” după ce-l moştenise de la bunicul său Mihnea.

Buftea, devenit oraş prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1113 din 27 mai 1968, este menţionat pentru prima dată în hrisoavele vremii la 20 iulie 1752. Noua localitate cuprinsă în documente era continuatoarea satului Măneşti.

Locuitorii oraşului au participat la războiul de independenţă al României din 1877-1878, precum şi la primul război mondial, numele celor morţi atunci fiind scrise pe Monumentul Eroilor din centrul oraşului.

Datorită Prinţului Barbu Ştirbei, s-a realizat Fabrica de Conserve (1903), Fabrica de Vată (1900), Şcoala profesională (1902), Liceul (1924) opera lui Toma T. Socolescu, Biserica Sfânta Varvara (1934), Ateneu Popular (1934), Biblioteca Populară (1924).

La Buftea s-a semnat Tratatul Preliminar de Pace între România şi Puterile Centrale la 5-18 martie, pe baza căruia încep la Bucureşti la 9-22 martie tratativele în vederea încheierii păcii. Parafarea tratatului preliminar a avut loc la Palatul lui Ştirbei din Buftea semnat de guvernul condus de Alexandru Marghiloman.

Economia oraşului Buftea cunoaşte integrarea şi orientarea ei în economia de piaţă. S-a schimbat peisajul industrial al oraşului, s-au înfiinţat unităţi private de o importanţă deosebită, s-au înfiinţat societăţi comerciale pe diferite profile, s-au construit două hale moderne, s-a dat în folosinţă o Staţie de benzină în zona Cartierul Cinematografic, s-a înfiinţat sistemul bancar. Resursele naturale ale solului acestei zone au oferit condiţii din cele mai favorabile dezvoltării agriculturii. Ocrotirea sanatatii si asistentei sociale au cunoscut o dezvoltare substantiala. S-a extins reteaua de gaze si apa.

În domeniul vieţii spirituale s-a construit o biserică în Cartierul Studio.

În domeniul învăţământului s-a acordat o nouă orientare corespunzătoare cerinţelor actuale introducându-se studiul informaticii şi a religiei.

S-a înfiinţat sistemul prestărilor de servicii şi al transportului de călători, astăzi operează două linii de transport călători.

S-a dat în folosinţă centrala pentru alimentarea cu energie termică a Liceului Industrial "Acd. Dumitru Dumitrescu".

A intrat în tradiţia oraşului organizarea Târgului de Toamnă precum şi a târgului săptămânal de animale.

În Buftea se află numeroase vestigii istorice: Palatul Barbu Ştirbei, Capela, biserici, monumente istorice (Biserica din Cartierul Buciumeni construită în 1787, Mănăstirea Carna), Monumentul Eroilor 1916-3918, Casa ţărănească (1891), Conacul lui Oţeteleşteanu.

Dar în acelaşi timp, de oraşul Buftea este legat numele unor personalităţi care s-au născut pe aceste meleaguri sau au desfăşurat o vie activitate. Printre aceştia, se numără pe acad. Dumitru Dumitrescu, prof. dr. Tutunaru Dumitru, sculptorul Ion Vlad, poetul Dimitrie Stelaru, prof. dr. docent Florea Oprea.

Prin condiţiile sale naturale, Buftea este un important obiectiv turistic, având în vedere aşezarea de care dispune înconjurat de o salbă de lacuri, Parcul Ştirbei şi Baza Turistică "Calul Bălan".

Buftea este oraşul unde se află Castelul Ştirbei, locul de reşedinţă al lui Barbu Ştirbei, fost domnitor al Valahiei. În capela familiei Ştirbei, aproape de castel, regizorul Francis Ford Coppola a filmat câteva scene din filmul "Dracula".

Maak jouw eigen website met JouwWeb